Masterclass getijden en routeplanning Waddenzee

Deze masterclass behandelt uitgebreid alle aspecten van het getij, waar een toervaarder op de Wadden mee te maken heeft.
Het doel van deze cursus is te zorgen dat je, ook zonder veel hulpmiddelen, route-mogelijkheden goed kunt beoordelen en plannen.

 

Cursus inhoud

Het getij

Planning op stroom

Passeren van ondieptes

In de expert-mode

Planning over wantijen en diepe geulen

Vakantieplanning

Droogvallen en vastlopen

Samenvatting

Het getij

·         Het regelmaat van het getij 

·         Terminologie – waar praten we over

·         Vertikaal en horizontaal tij

·         De getijdengolf langs de Nederlandse kust

·         Beschikbare informatie

·         Verhoging en verlaging

·         LAT of NAP

Planning op stroom

·         Waarom en wanneer

·         Hulpmiddelen

·         Uitwerken voorbeelden

·         Tochten met meerdere tijen

·         De zeegaten: wanneer wel, wanneer niet

Passeren van ondieptes

·         Diepte van wantij of ondiepe geul

·         Beschikbare informatie

·         Passagetijden berekenen

·         Hoe laat doe je de passage

·         Uitwerken voorbeelden

·         Verhoging en verlaging

·         Hoeveel speling moet je nemen

In de expert-mode

·         Wat is een expert?

·         Inzicht in HHW en LHW

·         Inzicht in springtij en doodtij

·         Inzicht de getijdegolf van West naar Oost

·         De regel van twaalf twee

·         Uitwerken voorbeelden

·         Hoe wordt je expert (en hoelang duurt dat)?

Planning over wantijen en diepe geulen

·         Plannen met vertikaal en horizontaal tij

·         Tijstoppen

·         Uitwerken voorbeelden

Vakantieplanning

·         Als het tij maar meezit…

·         Discussie

Droogvallen en vastlopen

·         Waarom droogvallen

·         Waar wel, waar niet

·         Droogvaltijden berekenen

·         Uitwerken voorbeelden

·         Wanneer wel, wanneer niet

·         Ankertips

·         De ankerbal

Extra onderwerp (op verzoek)

·         Waddenwebsites

·         Getij-informatie in Duitsland

o   SKN, NN, Pegel Norderney

o   Gemiddeld Hoogwater, Gemiddeld Laagwater

o   Duitse Waddenwebsite

·         Waaraan moet je boot voldoen op de Wadden

Samenvatting

·         De middag in het kort

·         Wat moet er mee aan boord

·         Welke informatie houden we bij (in de haven, onderweg)