Cursus QuickTide

Tijdens deze cursus worden alle functionaliteiten van QuickTide doorlopen en in detail verkend.
Vooral wordt aandacht besteed aan het beoordelen van de informatie in QuickTide en aan het actueel houden van deze informatie.

 

Inhoud

QuickTide overzicht

Informatie onderweg – mini-schermpje

Details van het getij

Locaties en sublocaties

De getijde grafiek

Passage van ondieptes

Droogvallen en vastlopen

Passage van Bruggen

De informatie in QuickTide

LAT-NAP discussie

Up-to-date houden van QuickTide

Update via Internet

QuickTide overzicht

·         QuickTide inhoud

·         De toepassingen

Informatie onderweg – mini-schermpje

·         Altijd in beeld, zweeft boven je zeekaart

·         Instellingen locatie en verhoging, LAT/NAP

·         Huidige waterstand en stand van het tij

·         Springtij informatie, kracht van het tij

Details van het getij

·         De locatielijst

·         Waar zitten we in het tij

·         Verval en relatief verval

Locaties en sublocaties

·         Wat zijn locaties, wat zijn sublocaties

·         Nauwkeurigheid locaties

·         Nauwkeurigheid sublocaties

·         Zelf sublocaties toevoegen

De getijde grafiek

·         Overzicht

·         Beoordeling relatief verval

·         Gebruiksvoorbeelden

Passage van Ondieptes

·         Voorbeelden van berekeningen

·         Wat doe je met de berekende kielspeling

·         Kan je de kielspeling niet instellen

·         Zelf ondieptes toevoegen of wijzigen

Droogvallen en vastlopen

·         Locatie selecteren

·         Voorbeelden van planning

·         Voorbeelden van “gebruik onderweg”

Passage van Bruggen

·         Voorbeelden van berekeningen

·         Wat doe je met de berekende mastspeling

·         Instellen van de mastspeling

·         Geen bruggen toevoegen of wijzigen

De informatie in QuickTide

·         De waterstanden

·         Sublocatie parameters

·         De diepte-informatie

·         Verhoging/verlaging

LAT-NAP discussie

·         Waarom LAT

·         Waarom NAP

·         Wat kan er misgaan?

·         Grondregel: zo min mogelijk omrekenen en afronden

·         Gebruik: LAT voor kaartlezers, NAP voor rekenaars

Up-to-date houden van QuickTide

·         Regelmatig “Update via Internet…” uitvoeren

·         Of zelf informatie controleren op de diverse websites

·         Instellen van de verhoging/verlaging

·         Download de meest actuele versie van QuickTide

Update via Internet

·         Wat wordt er bijgewerkt bij een update

·         Overschrijven van eigen aantekeningen